Svi Androidi

Lokacija

Pohrana podataka

Detekcija pokreta

Baterija

Lokacija

Postavke > Aplikacije > LAQO > Dopuštenja > Lokacija > Dopusti cijelo vrijeme

Pohrana podataka

Postavke > Aplikacije > LAQO > Dopuštenja > Pohrana > Omogući pristup samo medijima

Detekcija pokreta

Postavke > Aplikacije > LAQO > Dopuštenja > Tjelesna aktivnost > Dopusti

Baterija

Postavke > Aplikacije > LAQO > Baterija > Dopusti pozadinsku aktivnost (uključeno)