Pritužbe

Trudimo se ispuniti sva tvoja očekivanja, ali svatko može pogriješiti. Ako smo te nečime razočarali, javi nam. Učinit ćemo sve da riješimo tvoje nezadovoljstvo.

Informacije o postupku rješavanja pritužbi i sporova

Pritužba je izjava nezadovoljstva upućena Društvu za osiguranje, a odnosi se na pružanje usluga osiguranja odnosno izvršenja obveza iz ugovora o osiguranju.

Svaka fizička i pravna osoba te predstavnik grupe potrošača koji odabiru i imaju namjeru izravno ili neizravno sklopiti ili su već sklopili ugovor o osiguranju, te svaka osoba koja ima prava i obveze temeljem sklopljenog ugovora o osiguranju, imaju pravo na podnošenje pritužbi na rad distributera u osiguranju i na pružanje usluga odnosno izvršenje obveza iz ugovora o osiguranju, i to zbog postupanja osiguratelja i zbog postupanja osobe koja za osiguratelja obavlja poslove zastupanja u osiguranju.

 

Pritužba može biti podnesena zbog:

 • Postupanja Društva odnosno osobe koja za Društvo obavlja poslove zastupanja u osiguranju
 • Odluke Društva u vezi s ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju
 • Postupanja Društva u vezi s rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju

 

Pritužbu je moguće podnijeti:

 • U prostorijama osiguratelja popunjavanjem obrasca
 • Poštom na adresu: CROATIA osiguranje d.d. (za LAQO), Vatroslava Jagića 33, PP 56, 10002 Zagreb
 • Elektroničkom poštom na adresu: info@laqo.hr
 • Pozivom na broj: 072 072 072
 • Telefaksom na broj: 01 633 2020
 • Putem društvenih mreža (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger) 
 • Kroz LAQO aplikaciju
 • Popunjavanjem forme ispod ovog teksta

 

Pritužba treba sadržavati:

 • Ime, prezime i adresu podnositelja pritužbe ili njegovog zakonskog zastupnika za fizičke osobe
 • Naziv tvrtke, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe za pravne osobe
 • Razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe
 • Dokaze koji potvrđuju navode iz pritužbe kad ih je moguće priložiti, a može sadržavati i dokumente koji nisu bili razmatrani u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje podnosiš pritužbu kao i prijedloge za izvođenje dokaza
 • Datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa
 • Punomoć za zastupanje kad je pritužba podnesena po punomoćniku
 • Na pritužbu ćemo odgovoriti u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka pritužbe. Iznimno, kad odgovor nije moguće dati unutar roka, obavijestit ćemo te i naznačiti kad ćemo dovršiti istragu te kad možeš očekivati odgovor.

Podnesi pritužbu

Tvoji podaci

Tvoja pritužba

Ograničena veličina dokumenta je 8 MB

Klikom na gumb potvrđuješ da si pročitao/la Informaciju o zaštiti osobnih podataka te da si upoznat/a s njihovom pohranom, čuvanjem i obradom kao i s ostalim pravima vezanima uz zaštitu osobnih podataka.