Zaštita privatnosti i ostali dokumenti

Informacija o zaštiti osobnih podataka korisnika LAQO osiguranja

Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR (engl. General Data Protection Regulation) uredba je (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Croatia osiguranje osobne podatke prikuplja i obrađuje pošteno, zakonito i transparentno i brine se o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti.

Korištenje pogodnosti LAQO osiguranja

Svi postojeći i novi klijenti LAQO osiguranja koji ugovaraju policu Obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i/ili Kasko osiguranje u periodu od 1.1.2024. do 31.5.2024. godine ostvaruju pravo na poklon bon putem LAQO kontakt centra. Popusti ostvareni prilikom sklapanja pojedinačnih polica LAQO automobilske odgovornosti i automobilskog Kaska se ne kumuliraju.

Moguće je iskoristiti samo jednu pogodnost. Pogodnosti mogu biti: bon za kupovinu osiguranja, boca za vodu, plišana igračka Pavle, poklon paket i drugo.

Također, svi postojeći i novi klijenti LAQO osiguranja koji ugovaraju policu Putnog osiguranja imaju pravo na popust i ostvaruju pravo na poklon bon putem LAQO kontakt centra.

Što su osobni podaci?

Osobnim podacima smatraju se, primjerice, ime, prezime, OIB, datum rođenja, telefonski broj, e-mail adresa, poštanska adresa ili bilo koja druga informacija koja se odnosi na vas osobno, odnosno koja se može smatrati osobnim podatkom.

Što su privole?

Privola je dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želje korisnika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na nju ili njega odnose, a za točno određen cilj. Privola se može dati i uskratiti u svakom trenutku. Privola nije nužna za sve obrade podataka.

Prava korisnika i kontakt

Prava korisnika propisana Općom uredbom o zaštiti podataka jesu: pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor, pravo na povlačenje privole i pravo na naknadu štete. Korisnici ostvarivanje svojih prava mogu zatražiti putem e-maila info@laqo.hr, telefonom na broj 072 072 072 ili na adresu CROATIA osiguranje d.d., Kontakt centar, Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb.

Zaštita osobnih podataka – LaqoPrevent

Politika privatnosti Dozvola koje se koriste unutar LAQO aplikacije za program LaqoPrevent Informacija o zaštiti osobnih podataka CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB 26187994862 kao voditelj obrade osobnih podataka i Organizator programa LaqoPrevent (dalje u tekstu: Organizator) štiti privatnost korisnika i obrađuje samo one osobne podatke korisnika koji su nužni za svrhu za koju su prikupljeni. Osobni podaci korisnika pohranjeni su na informacijskim sustavima Organizatora i izvršitelja obrade, unutar Europskog gospodarskog prostora, te se poduzimaju tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju zaštitu osobnih podataka i odgovarajuću razinu sigurnosti kako bi isti bili sačuvani od neovlaštenog pristupa, brisanja, mijenjanja ili gubitka podataka. **1. Svrha obrade osobnih podataka** U programu LaqoPrevent mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje su LAQO ugovaratelji osiguranja te imaju aktivan korisnički račun u LAQO mobilnoj aplikaciji. Za sudjelovanje u programu LaqoPrevent korisnici LAQO mobilne aplikacije prihvaćaju opće uvjete programa i postaju korisnici programa LaqoPrevent. U skladu s posebnim uvjetima za sudjelovanje u pojedinačnim i timskim natjecanjima korisnik programa LaqoPrevent može pristupiti pojedinačnim i timskim natjecanjima prihvaćanjem posebnih uvjeta natjecanja. Obrada osobnih podataka korisnika nužna je za sklapanje i izvršavanje ugovora između korisnika i Organizatora. Osobni podaci korisnika programa LaqoPrevent obrađuju se u svrhu praćenja kvalitete vožnje korisnika i dodjele mjesečnih, kvartalnih i godišnjih nagrada u skladu s dobivenim ocjenama vožnje. Ako se korisnik prijavi u pojedinačno ili timsko natjecanje, osobne podatke korisnika Organizator obrađuje u svrhu praćenja vožnje korisnika i dodjele nagrada prema posebnim uvjetima natjecanja. U svrhu ostvarenja svih pogodnosti programa LaqoPrevent i nesmetanog rada LAQO mobilne aplikacije, nužno je prikupljanje osobnih podataka korisnika radi automatizirane ocjene stila vožnje i ocjene usredotočenosti korisnika temeljem koji se izračunava ukupna ocjena vožnje korisnika u skladu s uvjetima programa LaqoPrevent. Osobni podaci korisnika prikupljaju se putem korisničkog računa u LAQO mobilnoj aplikaciji. Za aktivaciju praćenja vožnje nužno je prikupljanje osobnih podataka i davanje dozvole korisnika kroz sustav dozvola u operativnom sustavu na mobilnom uređaju korisnika. Bez davanja svih dozvola nije moguće prikupljanje podataka u svrhu ocjene vožnje korisnika niti sudjelovanje u programu LaqoPrevent. Svaka dozvola korisnika biti će zasebno uključena sve dok ih korisnik pojedinačno ne isključi, ali LAQO mobilna aplikacija prikuplja podatke tek nakon što se aktivira praćenje vožnje i isključivo onda kada su sve dozvole uključene. Sirovi podaci se pohranjuju na servere izvršitelja obrade. Izvršitelj obrade prati stil vožnje korisnika i na temelju toga radi statistike vožnje. Za uključenje svih funkcionalnosti i prikupljanje podataka putem LAQO mobilne aplikacije, korisnik mora dati pojedinačne dozvole kroz sustav dozvola u operativnom sustavu na mobilnom uređaju korisnika: **Koje podatke prikupljamo?** 1.1. Podaci o lokaciji LAQO mobilna aplikacija prikuplja podatke o lokaciji korisnika, u pozadini, tijekom trajanja praćenja vožnje. Podaci o lokaciji nužni su za ocjenu stila vožnje što uključuje analizu događanja u vožnji (prekoračenje maksimalne dopuštene brzine, brzina, ubrzanje, kočenje i prolazak kroz zavoj) i analizu kontekstualnih čimbenika (vrsta ceste, noćna vožnja, vožnja tijekom najgušćeg prometa.) u skladu s uvjetima programa LaqoPrevent. 1.2. Detekcija pokreta- stil vožnje LAQO mobilna aplikacija prikuplja podatke o vožnji korisnika tijekom trajanja praćenja vožnje. Podaci o pokretu nužni su za ocjenu stila vožnje i analizu događanja u vožnji odnosno snimanje sigurnosnih mjerenja vožnje (brzina, ubrzanje, kočenje, prolazak kroz zavoj) u skladu s uvjetima programa LaqoPrevent. 1.3. Stanje internetske mreže LAQO mobilna aplikacija prikuplja podatke o lokaciji u stvarnom vremenu dok je mobilni uređaj korisnika spojen na internetsku mrežu. Ako se veza s mrežom prekine, podaci o lokaciji pohranjuju se lokalno na mobilnom uređaju korisnika sve do ponovnog spajanja na internetsku mrežu kada će podatke prikupiti LAQO mobilna aplikacija te će biti obrisani s mobilnog uređaja. 1.4. Detekcija pokreta - korištenje mobilnog uređaja LAQO mobilna aplikacija prikuplja podatke o korištenju mobilnog uređaja korisnika tijekom praćenja vožnje u svrhu ocjene vozačeve usredotočenosti u skladu s uvjetima programa LaqoPrevent. LAQO mobilna aplikacija prikuplja podatke o broju zaprimljenih poziva, njihovom trajanju i datumu uspostave poziva u svrhu ocjene vozačeve usredotočenosti za vrijeme praćenja vožnje u skladu s uvjetima programa LaqoPrevent. LAQO mobilna aplikacija uspostavljene pozive tijekom vožnje obrađuje u skladu s uvjetima Programa LaqoPrevent. 2. Praćenje vožnje LAQO mobilna aplikacija započinje s prikupljanjem podataka/praćenjem vožnje nakon što detektira da je započela vožnja. Praćenje vožnje pokreće se nakon što se postigne prosječna brzina kretanja veća od 20km/h. Prosječna brzina se računa preko nekoliko zadnjih GPS točaka. Korisnik u svakom trenutku može isključiti dozvole na svojem mobilnom uređaju ako ne želi da se provodi praćenje vožnje. LAQO mobilna aplikacija pokreće praćenje vožnje nakon detekcije da je ista započela te nije u mogućnosti prepoznati da li je korisnik vozač ili putnik u prometu, odnosno da li neka treća osoba koristi mobilni uređaj korisnika. 3. Kategorije podataka U svrhu pristupanja korisnika i odobrenje članstva u programu LaqoPrevent Organizator koristi nužne osobne podatke korisnika kao što su podaci o aktivnom korisničkom računu na LAQO mobilnoj aplikaciji i važećoj polici LAQO Obvezno i LAQO Kasko. U svrhu praćenja vožnje u skladu s uvjetima programa LaqoPrevent, LAQO mobilna aplikacija prikuplja sljedeće podatke: * GPS data-podatke o lokaciji * Accelerometer-podatke o ubrzanju * Gyroscope-podatke o orijentaciji vozila * Magnetometer-podatke o smjeru magnetskog polja Zemlje * Audio output-podatke o korištenju handsfree funkcionalnosti * Calls-podatke o uspostavljenim pozivima i njihovom trajanju * Activity/context -podatke o kretanju vozila * Battery percentage i power saving mode flag-podatke o stanju baterije i power saving modu * Network (wifi, data)-podatak o stanju mreže * Permissions-dozvole za prikupljanje podataka * Bluetooth-podatak o korištenju bluetooth funkcionalnosti * Time-vrijeme 4. Razdoblje pohrane podataka Osobne podatke korisnika pohranjujemo do ispunjenja svrhe za koje su prikupljeni u skladu sa uvjetima programa LaqoPrevent, a najduže 12 mjeseci odnosno do rješavanja prigovora korisnika. 5. Kategorije primatelja podataka U svrhu pružanja usluga iz programa LaqoPrevent, izvršitelj obrađuje osobne podatke u ime Organizatora te provodi analitiku telemetrijskih podataka ponašanja korisnika u vožnji. 6. Zaštita podataka Organizator i izvršitelj obrade poduzimaju tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju zaštitu osobnih podataka i odgovarajuću razinu sigurnosti. 7. Prava ispitanika Pravo na pristup – u svakom trenutku imate nas pravo kontaktirati i dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje imate pravo u svezi zaštite osobnih podataka. CROATIA osiguranje d.d. osigurava Vam kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, a za sve dodatne kopije koje zatražite možemo Vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Pravo na ispravak – ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netočni, u bilo kojem trenutku možete od nas tražiti da ih ispravimo, a ako su nepotpuni, imate ih pravo dopuniti. Pravo na brisanje – imate pravo od nas tražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako više ne postoji pravna osnova za daljnju obradu i pohranu. Pravo na ograničenje obrade – možete od nas zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: * ako osporavate točnost osobnih podataka tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti tih podataka * ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju i umjesto toga tražite ograničenje uporabe tih podataka * ako nam podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva * ako ste uložili prigovor na obradu dok se prigovor ne riješi. Pravo na prenosivost podataka – imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje ste nam pružili, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se u potpunosti automatiziranim putem. Pravo na pritužbu – ako smatrate da smo obradom Vaših osobnih podataka prekršili Opću uredbu o zaštiti podataka ili druge propise u svezi zaštite osobnih podataka, molimo da se obratite našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka kako bismo razriješili sporna pitanja. Svakako imate pravo podnijeti pritužbu nacionalnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili nadzornom tijelu unutar EU-a. Ostvarenje navedenih prava možete zatražiti na sljedeće kontakte: Službenik za zaštitu podataka: e-mailom na [zastitapodataka@crosig.hr](mailto:zastitapodataka@crosig.hr) Korisnička podrška: e-mailom na [info@crosig.hr](mailto:info@crosig.hr) ili na info telefon 072 001884 Na adresi CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb te u svakoj našoj poslovnici. U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta, čime štitimo Vaša prava i privatnost. Ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, posebice zbog njihova učestalog ponavljanja, možemo naplatiti administrativnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu. Ako zahtjev podnesete elektroničkim putem, osim ako ne zatražite drukčije, informacije Vam pružamo u uobičajenom elektroničkom obliku. Uvjete programa LaqoPrevent preuzmite niže na poveznici.

Preuzmi dokumente

Opći uvjeti

Nagradni natječaji

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Moj kućni ljubimac"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Pavle u potrazi za poklonima!“

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Božićno društvo!“

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječa "Destinacija iz snova"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Dan žena!“

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Godinu dana LAQO Putnog osiguranja!“

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Moj ljubimac" - Instagram

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Pavlovi pomoćnici!“ - Instagram

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Pavle Pauq nagrađuje male kreativce!“

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Pavle Pauq poklanja!“

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Paukovo“

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Osvoji plišanca Pavla Pauqa!“ - Facebook

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Osvoji plišanca Pavla Pauqa!“ - Instagram

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „LAQO je voljeti svoj auto!“

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „S #pametnijaposla do super nagrade!“

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja "S Pavlom na odmor!"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Osvoji plišanog Pavla Pauqa!

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja "Osmisli LaqoPrevent izazov"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Nagrađujemo zeleno razmišljanje!”

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječa "Slavljenik"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja "Adventska čarolija"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja "Božićni asistent"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja "Dan sigurnosti na cestama"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja "Djeluj zeleno"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja "Dobro se dobrim vraća!"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja "Izbroji i osvoji"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja "Jesenski start"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja "Koliko očiju vidiš"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja "Kralj ceste"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja "Kroz 20 riječi osvoji nagrade"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja "LAQO aplikacija"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja "LAQOmatika"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja "Ljetna pustolovina"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja "Nacrtaj Pavla i osvoji plišance za sve!"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja "Podjeli ljubav i osvoji nagradu!"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja "Polako, ali sigurno do nagrade"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja "Sigurno Martinje"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja "Ti to možeš!"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja LAQO i romantično Valentinovo

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja LAQO slavi 2. rođendan

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja Pavle dijeli ljubav i plišance

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja Pavle časti, ti osvajaš nagrade

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja Zelena vožnja

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja Što je za tebe LAQO

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „LAQO proslavom do nagrada!“

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Osvoji plišanog Pavla!”

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Pavlova mreža“

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Pavlovi božićni ukrasi“

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Pavlovo zeleno putovanje"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Potraga za značkama"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Pronađi Pavlovu mrežu“

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Pronađi razlike“

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Proslavi LAQO rođendan!“

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Prvi dan proljeća“

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Zimska vožnja“

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja LAQO Putno osiguranje - Zagonetka

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Putno osiguranje - opremi se"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „S mamom bi na putovanje”

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Mama se uvijek pobrine za sve”

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Dan zaštite okoliša"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Požuri polako"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Najdraže putovanje!“

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Požuri polako"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Tri stvari za plažu“

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Prvi dan škole"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Auto iz snova“

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Dan sigurnosti u prometu“

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „CO2 Ritam“

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Adventska vožnja"

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Svjetska čuda Pauqa Pavla!“

pdf

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja „Top vozači“

pdf

LaqoPrevent

Ostali dokumenti

Program pogodnosti

Učitavam sadržaj...