Zaštita privatnosti i ostali dokumenti

Informacija o zaštiti osobnih podataka korisnika LAQO osiguranja

Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR (engl. General Data Protection Regulation) uredba je (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Croatia osiguranje osobne podatke prikuplja i obrađuje pošteno, zakonito i transparentno i brine se o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti.

Što su osobni podaci?

Osobnim podacima smatraju se, primjerice, ime, prezime, OIB, datum rođenja, telefonski broj, e-mail adresa, poštanska adresa ili bilo koja druga informacija koja se odnosi na vas osobno, odnosno koja se može smatrati osobnim podatkom.

Što su privole?

Privola je dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želje korisnika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na nju ili njega odnose, a za točno određen cilj. Privola se može dati i uskratiti u svakom trenutku. Privola nije nužna za sve obrade podataka.

Prava korisnika i kontakt

Prava korisnika propisana Općom uredbom o zaštiti podataka jesu: pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor, pravo na povlačenje privole i pravo na naknadu štete.

Korisnici ostvarivanje svojih prava mogu zatražiti putem e-maila info@laqo.hr, telefonom na broj 072 072 072 ili na adresu CROATIA osiguranje d.d., Kontakt centar, Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb.

Korištenje pogodnosti LAQO osiguranja

Svi postojeći i novi klijenti LAQO osiguranja koji ugovaraju policu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i/ili kasko osiguranje u periodu od 15.2. do 30.6.2021. godine ostvaruju pravo na poklon bon putem LAQO kontakt centra. Poklon bon za osiguranje od automobilske odgovornosti iznosi 100 kn, a za kasko osiguranje 150 kn*. Poklon bon je moguće jednokratno iskoristiti do 30.6.2021. ili do isteka zaliha.

* popusti ostvareni prilikom sklapanja pojedinačnih polica Laqo automobilske odgovornosti i automobilskog kaska se ne kumuliraju, a ukoliko se istovremeno ugovara i polica automobilske odgovornosti i kaska ostvaraju se pravo na ukupan popust od 150 kn