Zaštita privatnosti i ostali dokumenti

Informacija o zaštiti osobnih podataka korisnika LAQO osiguranja

Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR (engl. General Data Protection Regulation) uredba je (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Croatia osiguranje osobne podatke prikuplja i obrađuje pošteno, zakonito i transparentno i brine se o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti.

Što su osobni podaci?

Osobnim podacima smatraju se, primjerice, ime, prezime, OIB, datum rođenja, telefonski broj, e-mail adresa, poštanska adresa ili bilo koja druga informacija koja se odnosi na vas osobno, odnosno koja se može smatrati osobnim podatkom.

Što su privole?

Privola je dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želje korisnika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na nju ili njega odnose, a za točno određen cilj. Privola se može dati i uskratiti u svakom trenutku. Privola nije nužna za sve obrade podataka.

Prava korisnika i kontakt

Prava korisnika propisana Općom uredbom o zaštiti podataka jesu: pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor, pravo na povlačenje privole i pravo na naknadu štete.

Korisnici ostvarivanje svojih prava mogu zatražiti putem e-maila info@laqo.hr, telefonom na broj 072 072 072 ili na adresu CROATIA osiguranje d.d., Kontakt centar, Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb.

Korištenje pogodnosti LAQO osiguranja

Svi postojeći i novi klijenti LAQO osiguranja koji ugovaraju policu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i/ili Kasko osiguranje u periodu od 15.2. ostvaruju pravo na poklon bon putem LAQO kontakt centra.

Poklon bon za osiguranje od automobilske odgovornosti iznosi 100 kn, a za Kasko osiguranje 150 kn* te ih je moguće jednokratno iskoristiti do 30.6.2021. ili do isteka zaliha. Bonovi i pogodnosti se međusobno ne zbrajaju. Moguće je iskoristiti samo jednu pogodnost.

U periodu 14.04. - 15.05.2021. godine postojeći klijenti koji posjeduju policu LAQO obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ostvaruju pravo na poklon bon u iznosu od 250 kn za naknadno ugovaranje kasko police putem LAQO kontakt centra ili webshopa. Ukoliko se ugovori Obvezno osiguranje i Kasko Basic pokriće, korisnik ostvaruje bon od 250 kn.

U periodu 01.05. - 15.05.2021. godine svi postojeći i novi klijenti LAQO osiguranja koji ugovaraju policu osiguranja ostvaruju pravo na poklon bon putem LAQO kontakt centra za osiguranje od automobilske odgovornosti, Kasko ili Obvezno+Kasko u iznosu od 150 kn**, tj. za Obvezno osiguranje + Kasko basic pokriće bon od 250 kn**. Bon je moguće jednokratno iskoristiti.

* popusti ostvareni prilikom sklapanja pojedinačnih polica LAQO automobilske odgovornosti i automobilskog Kaska se ne kumuliraju, a ukoliko se istovremeno ugovara i polica automobilske odgovornosti i Kaska ostvaraju se pravo na ukupan popust od 250 kn.

**popusti ostvareni prilikom sklapanja pojedinačnih polica LAQO automobilske odgovornosti, Kasko i  automobilske odgovornosti + Kasko basic pokrića se ne kumuliraju.

 

Zaštita osobnih podataka – LaqoPrevent

Politika privatnosti Dozvola koje se koriste unutar LAQO aplikacije za program LaqoPrevent

Informacija o zaštiti osobnih podataka

CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB 26187994862 kao voditelj obrade osobnih podataka i Organizator programa LaqoPrevent (dalje u tekstu: Organizator) štiti privatnost korisnika i obrađuje samo one osobne podatke korisnika koji su nužni za svrhu za koju su prikupljeni. Osobni podaci korisnika pohranjeni su na informacijskim sustavima Organizatora i izvršitelja obrade, unutar Europskog gospodarskog prostora, te se poduzimaju tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju zaštitu osobnih podataka i odgovarajuću razinu sigurnosti kako bi isti bili sačuvani od neovlaštenog pristupa, brisanja, mijenjanja ili gubitka podataka.

 

1. Svrha obrade osobnih podataka

U programu LaqoPrevent mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje su LAQO ugovaratelji osiguranja te imaju aktivan korisnički račun u LAQO mobilnoj aplikaciji. Za sudjelovanje u programu LaqoPrevent korisnici LAQO mobilne aplikacije prihvaćaju opće uvjete programa i postaju korisnici programa LaqoPrevent. U skladu s posebnim uvjetima za sudjelovanje u pojedinačnim i timskim natjecanjima korisnik programa LaqoPrevent može pristupiti pojedinačnim i timskim natjecanjima prihvaćanjem posebnih uvjeta natjecanja. Obrada osobnih podataka korisnika nužna je za sklapanje i izvršavanje ugovora između korisnika i Organizatora.

Osobni podaci korisnika programa LaqoPrevent obrađuju se u svrhu praćenja kvalitete vožnje korisnika i dodjele mjesečnih, kvartalnih i godišnjih nagrada u skladu s dobivenim ocjenama vožnje. Ako se korisnik prijavi u pojedinačno ili timsko natjecanje, osobne podatke korisnika Organizator obrađuje u svrhu praćenja vožnje korisnika i dodjele nagrada prema posebnim uvjetima natjecanja.

U svrhu ostvarenja svih pogodnosti programa LaqoPrevent i nesmetanog rada LAQO mobilne aplikacije, nužno je prikupljanje osobnih podataka korisnika radi automatizirane ocjene stila vožnje i ocjene usredotočenosti korisnika temeljem koji se izračunava ukupna ocjena vožnje korisnika u skladu s uvjetima programa LaqoPrevent. Osobni podaci korisnika prikupljaju se putem korisničkog računa u LAQO mobilnoj aplikaciji.  Za aktivaciju praćenja vožnje nužno je prikupljanje osobnih podataka i davanje dozvole korisnika kroz sustav dozvola u operativnom sustavu na mobilnom uređaju korisnika. Bez davanja svih dozvola nije moguće prikupljanje podataka u svrhu ocjene vožnje korisnika niti sudjelovanje u programu LaqoPrevent. Svaka dozvola korisnika biti će zasebno uključena sve dok ih korisnik pojedinačno ne isključi, ali LAQO mobilna aplikacija prikuplja podatke tek nakon što se aktivira praćenje vožnje i isključivo onda kada su sve dozvole uključene.  Sirovi podaci se pohranjuju na servere izvršitelja obrade. Izvršitelj obrade prati stil vožnje korisnika i na temelju toga radi statistike vožnje. Za uključenje svih funkcionalnosti i prikupljanje podataka putem LAQO mobilne aplikacije, korisnik mora dati pojedinačne dozvole kroz sustav dozvola u operativnom sustavu na mobilnom uređaju korisnika:

 

Koje podatke prikupljamo?

1.1. Podaci o lokaciji

LAQO mobilna aplikacija prikuplja podatke o lokaciji korisnika, u pozadini, tijekom trajanja praćenja vožnje. Podaci o lokaciji nužni su za ocjenu stila vožnje što uključuje analizu događanja u vožnji (prekoračenje maksimalne dopuštene brzine, brzina, ubrzanje, kočenje i prolazak kroz zavoj) i analizu kontekstualnih čimbenika (vrsta ceste, noćna vožnja, vožnja tijekom najgušćeg prometa.) u skladu s uvjetima programa LaqoPrevent.

1.2. Detekcija pokreta- stil vožnje

LAQO mobilna aplikacija prikuplja podatke o vožnji korisnika tijekom trajanja praćenja vožnje. Podaci o pokretu nužni su za ocjenu stila vožnje i analizu događanja u vožnji odnosno snimanje sigurnosnih mjerenja vožnje (brzina, ubrzanje, kočenje, prolazak kroz zavoj) u skladu s uvjetima programa LaqoPrevent.

1.3. Stanje internetske mreže

LAQO mobilna aplikacija prikuplja podatke o lokaciji u stvarnom vremenu dok je mobilni uređaj korisnika spojen na internetsku mrežu. Ako se veza s mrežom prekine, podaci o lokaciji pohranjuju se lokalno na mobilnom uređaju korisnika sve do ponovnog spajanja na internetsku mrežu kada će podatke prikupiti LAQO mobilna aplikacija te će biti obrisani s mobilnog uređaja.

1.4. Detekcija pokreta - korištenje mobilnog uređaja

LAQO mobilna aplikacija prikuplja podatke o korištenju mobilnog uređaja korisnika tijekom praćenja vožnje u svrhu ocjene vozačeve usredotočenosti u skladu s uvjetima programa LaqoPrevent. LAQO mobilna aplikacija prikuplja podatke o broju zaprimljenih poziva, njihovom trajanju i datumu uspostave poziva u svrhu ocjene vozačeve usredotočenosti za vrijeme praćenja vožnje u skladu s uvjetima programa LaqoPrevent. LAQO mobilna aplikacija uspostavljene pozive tijekom vožnje obrađuje u skladu s uvjetima Programa LaqoPrevent.

2. Praćenje vožnje

LAQO mobilna aplikacija započinje s prikupljanjem podataka/praćenjem vožnje nakon što detektira da je započela vožnja. Praćenje vožnje pokreće se nakon što se postigne prosječna brzina kretanja veća od 20km/h. Prosječna brzina se računa preko nekoliko zadnjih GPS točaka.

Korisnik u svakom trenutku može isključiti dozvole na svojem mobilnom uređaju ako ne želi da se provodi praćenje vožnje. LAQO mobilna aplikacija pokreće praćenje vožnje nakon detekcije da je ista započela te nije u mogućnosti prepoznati da li je korisnik vozač ili putnik u prometu, odnosno da li neka treća osoba koristi mobilni uređaj korisnika.

3. Kategorije podataka

U svrhu pristupanja korisnika i odobrenje članstva u programu LaqoPrevent Organizator koristi nužne osobne podatke korisnika kao što su podaci o aktivnom korisničkom računu na LAQO mobilnoj aplikaciji i važećoj polici LAQO Obvezno i LAQO Kasko. U svrhu praćenja vožnje u skladu s uvjetima programa LaqoPrevent, LAQO mobilna aplikacija prikuplja sljedeće podatke:

 • GPS data-podatke o lokaciji
 • Accelerometer-podatke o ubrzanju
 • Gyroscope-podatke o orijentaciji vozila
 • Magnetometer-podatke o smjeru magnetskog polja Zemlje
 • Audio output-podatke o korištenju handsfree funkcionalnosti
 • Calls-podatke o uspostavljenim pozivima i njihovom trajanju
 • Activity/context -podatke o kretanju vozila
 • Battery percentage i power saving mode flag-podatke o stanju baterije i power saving modu
 • Network (wifi, data)-podatak o stanju mreže
 • Permissions-dozvole za prikupljanje podataka
 • Bluetooth-podatak o korištenju bluetooth funkcionalnosti
 • Time-vrijeme

4. Razdoblje pohrane podataka

Osobne podatke korisnika pohranjujemo do ispunjenja svrhe za koje su prikupljeni u skladu sa uvjetima programa LaqoPrevent, a najduže 12 mjeseci odnosno do rješavanja prigovora korisnika.

5. Kategorije primatelja podataka

U svrhu pružanja usluga iz programa LaqoPrevent, izvršitelj obrađuje osobne podatke u ime Organizatora te provodi analitiku telemetrijskih podataka ponašanja korisnika u vožnji.

6. Zaštita podataka

Organizator i izvršitelj obrade poduzimaju tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju zaštitu osobnih podataka i odgovarajuću razinu sigurnosti.

7. Prava ispitanika

Pravo na pristup – u svakom trenutku imate nas pravo kontaktirati i dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje imate pravo u svezi zaštite osobnih podataka. CROATIA osiguranje d.d. osigurava Vam kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, a za sve dodatne kopije koje zatražite možemo Vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Pravo na ispravak – ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netočni, u bilo kojem trenutku možete od nas tražiti da ih ispravimo, a ako su nepotpuni, imate ih pravo dopuniti.

Pravo na brisanje – imate pravo od nas tražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako više ne postoji pravna osnova za daljnju obradu i pohranu.

Pravo na ograničenje obrade – možete od nas zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

 • ako osporavate točnost osobnih podataka tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti tih podataka
 • ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju i umjesto toga tražite ograničenje uporabe tih podataka
 • ako nam podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva
 • ako ste uložili prigovor na obradu dok se prigovor ne riješi.

Pravo na prenosivost podataka – imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje ste nam pružili, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se u potpunosti automatiziranim putem.

Pravo na pritužbu – ako smatrate da smo obradom Vaših osobnih podataka prekršili Opću uredbu o zaštiti podataka ili druge propise u svezi zaštite osobnih podataka, molimo da se obratite našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka kako bismo razriješili sporna pitanja. Svakako imate pravo podnijeti pritužbu nacionalnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili nadzornom tijelu unutar EU-a.

Ostvarenje navedenih prava možete zatražiti na sljedeće kontakte:

Službenik za zaštitu podataka: e-mailom na zastitapodataka@crosig.hr

Korisnička podrška: e-mailom na info@crosig.hr ili na info telefon 072 001884

Na adresi CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb te u svakoj našoj poslovnici.

U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta, čime štitimo Vaša prava i privatnost. Ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, posebice zbog njihova učestalog ponavljanja, možemo naplatiti administrativnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu. Ako zahtjev podnesete elektroničkim putem, osim ako ne zatražite drukčije, informacije Vam pružamo u uobičajenom elektroničkom obliku.

Uvjete programa LaqoPrevent preuzmite niže na poveznici.