Opusti se. Sve ćemo riješiti.

I najmanja nezgoda svakog može izbaciti iz takta. Ipak, odahnut ćeš kad vidiš da ovdje sve ide brzo i jednostavno, bez papirologije i nepotrebne zezancije. Nakon što prijaviš štetu, tvoj zahtjev odmah počinjemo obrađivati. Ako je sve potrebno na broju, šteta može biti riješena već u roku 24 sata. Čak i ako nisi naš klijent, nego prijavljuješ štetu po polici LAQO osiguranika.

Osiguranje vozila

Putno osiguranje

Prijava štete bez stresa
.
Napokon.

DamageDigital

Skroz jednostavno i digitalno

Šalteri su stvar prošlosti. Štetu odsad prijavljuješ iz vlastitog naslonjača – jednostavno i potpuno digitalno. Sve riješiš u samo nekoliko klikova. 

DamageQuick

Super brza obrada štete

Nakon što prijaviš štetu, tvoj zahtjev odmah počinjemo obrađivati i isplata brzo ide na tvoj račun.  

DamageSupport

Uz tebe kad god nas trebaš

Klikni i tu smo. Pomažemo ti oko prvih koraka, a nakon što prijaviš štetu, u svakom trenutku možeš pratiti njezin status. Sve je transparentno i nadohvat ruke. 

DamageReplacement

Nije kao tvoje, ali zamjensko te vozilo čeka

Dobro je imati Kasko. Dok je tvoje vozilo na popravku u našem partnerskom servisu, osigurali smo ti zamjensko vozilo bez dodatnih troškova.

Prijavi štetu potpuno digitalno

Tko prijavljuje štetu?

Oštećeno je vozilo? Netko je ozlijeđen? Nastala je neka druga šteta? Ovisno o pokrićima koje sadržava polica, sada sve možeš prijaviti samostalno – bilo da si LAQO osiguranik bilo da ti je LAQO osiguranik skrivio nezgodu.

Što ti treba?

Pripremi dokumente i osnovne informacije o sudionicima nesreće poput imena, registarskih oznaka i podataka za kontakt.

Kako to sve ide?

Ukratko odgovoriš na pitanja, objasniš što se dogodilo i priložiš potrebnu dokumentaciju. Ako ti je vozilo, prtljaga i/ili oprema oštećeni, trebaš i fotografirati. Proces je jednostavan, a mi te vodimo kroz sve korake.  

A što nakon?

Možda ćeš nam trebati poslati još koji dokument ili podatak, ali ako je sve na broju, ubrzo ti šaljemo iznos ponude. Naravno, ako je u pitanju oštećeno vozilo koje se može popraviti, na izbor ti nudimo i popravak u servisu.

LAQO aplikacija – najjednostavniji način da prijaviš štetu.

Najčešća pitanja

Što trebam činiti u slučaju nezgode?

Ako je došlo do sudara s drugim vozilom, osiguraj dokaze vezane uz sam događaj – fotografiraj mjesto događaja i vozila, ispuni Europsko izvješće o nesreći, razmijeni podatke o sebi i vozilima te po potrebi uzmi izjave sudionika, odnosno nazovi 112 (vidi Kada trebam pozvati policiju 112). Ako okolnosti dopuštaju, pomakni svoje vozilo i sudionike na sigurnu lokaciju radi neometanog odvijanja prometa. Ako ti je vozilo nepokretno, a imaš ugovorenu dodatnu opciju Vuča i asistencija, nazovi 0800 0400 i pripremi kod istaknut na polici. Kad okolnosti dopuste, prijavi štetu.

Kada trebam pozvati policiju (112)?

Policiju trebaš pozvati ako je u nezgodi tko ozlijeđen ili je izgubio život, ako je štetu uzrokovala nepoznata osoba, kao i u slučaju krađe vozila, sudara sa životinjom, eksplozije, požara, pada snijega, ili leda sa zgrade te pada dijelova zgrade na osigurano vozilo, a sve radi utvrđivanja i osiguranja dokaza o nastanku osiguranog rizika. U slučaju nastanka materijalne štete policiju je potrebno pozvati ako je vozilo u nevoznom stanju nakon nezgode, a svakako ako ne postoji suglasje o okolnostima nastanka prometne nezgode s drugim vozilom, kao i u slučaju da drugi sudionik nije ispunio Europsko izvješće o nesreći ili nije razmijenio podatke o sebi ili vozilu.

Kako mogu prijaviti štetu?

Bilo da si LAQO osiguranik ili ti je LAQO osiguranik skrivio nezgodu, najbrži i najlakši način da prijaviš štetu je putem LAQO aplikacije. Naravno, možeš je prijaviti i preko našeg web portala. Proces prijave možeš obaviti potpuno samostalno i gdje god se nalaziš. Ne brini se, jednostavno je, a mi smo uz tebe na svakom koraku. Ako negdje zapneš, uvijek nam se možeš obratiti za pomoć na 072 072 072.

Koliko imam vremena za prijavu štete?

Štetu preporučamo prijaviti unutar 3 dana od nastanka događaja. Osim što ćeš brzom prijavom prije ostvariti svoja prava i popraviti nastalu štetu, rana je prijava bitna i zbog lakšeg utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza o okolnostima i posljedicama događaja. Zastara, osim u iznimnim slučajevima, nastupa nakon isteka roka od 3 godine. Ako je riječ o zahtjevu zbog tjelesnih povreda, preporučamo da ga postaviš nakon završetka liječenja. Tada ćemo moći ispravno utvrditi sve posljedice.

Kako mogu prijaviti štetu ako nisam LAQO osiguranik?

Bilo da si LAQO osiguranik ili ti je LAQO osiguranik skrivio nezgodu, najbrži je i najlakši način prijave štete putem LAQO aplikacije (za sve LAQO korisnike) ili putem weba https://www.laqo.hr/stete/). Štetu možeš prijaviti potpuno samostalno gdje god se nalaziš. Ne brini se, jednostavno je, a mi te vodimo kroz cijeli proces. Ako negdje zapneš, uvijek nam se možeš obratiti za pomoć na 072 072 072

Koji su mi dokumenti potrebni za prijavu štete?

Dokumenti potrebni za prijavu štete ovise o vrsti pokrića po kojem se zahtjev postavlja, kao i o vrsti nastale štete. U nastavku ti donosimo popis najčešće dokumentacije: Potrebni dokumenti.

Kako napraviti procjenu štete na vozilu?

U LAQO osiguranju možeš biti „sam svoj procjenitelj“. Ako tvoj odštetni zahtjev zadovoljava uvjete za samostalnu procjenu, koristeći LAQO aplikaciju možeš fotografirati svoje vozilo i samostalno napraviti procjenu štete. Ako je riječi o oštećenjima koja nisu samo površinska ili je vozilo je nepokretno, odmah nakon prijave javit ćemo ti se radi organizacije pregleda i procjene štete na lokaciji vozila ili u tebi najbližem LAQO partnerskom servisu.

Mogu li vozilo popraviti u servisu?

Naravno. Nakon obavljenog izvida i procjene štete na vozilu, vozilo možeš popraviti u servisu ako šteta nije utvrđena kao totalna. Ako si naš Kasko osiguranik, na izbor imaš LAQO partnerske servise ili bilo koji drugi servis po svom izboru.

Imam li pravo na zamjensko vozilo?

Ako imaš Kasko, omogućili smo ti do 5 dana besplatnog korištenja zamjenskog vozila dok je tvoje vozilo na popravku u našem partnerskom servisu.

Koji su rokovi za obradu štete?

Rokovi za obradu šteta propisani su dvama zakonima. Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (članak 12.) regulira rokove za odštetne zahtjeve koji su prijavljeni po polici osiguranja od automobilske odgovornosti. Rokovi za ostala pokrića koja LAQO nudi propisani su Zakonom o obveznim odnosima (članak 943.). Kod Obveznog je osiguranja krajnji rok da ti se javimo s obrazloženom ponudom ili utemeljenim odgovorom 60 dana. Kod ostalih vrsta osiguranja, računajući od dana podnošenja odštetnog zahtjeva, krajnji je rok 14 ili 30 dana. U istom roku, ako je zahtjev barem i djelomično osnovan, a nije moguće utvrditi visinu konačnog iznosa štete, LAQO ti je dužan isplatiti nesporni iznos naknade štete kao predujam.

Gdje mogu pronaći sve partnerske servise LAQO osiguranja?

Partnerske servise LAQO osiguranja možeš pronaći ovdje

Što ako nisam zadovoljan/zadovoljna ishodom obrade štete?

Znamo da se može dogoditi da ti ishod obrade štete ne bude prihvatljiv. Svoje neslaganje s ponuđenim iznosom možeš izraziti putem LAQO aplikacije ili nas izravno kontaktirati u roku 14 dana od primitka ponude. Mi ćemo ti se vrlo brzo povratno javiti. Ako ni tada ne budeš zadovoljan/zadovoljna, na raspolaganju su ti Centar za mirenje pri HUO-u, Pravobranitelj osiguranja, HANFA, pa i sudski postupak.

Što je neimovinska odnosno nematerijalna šteta?

Neimovinska šteta ili nematerijalna šteta predstavlja povredu prava osobnosti koja može nastati zbog pretrpljenih fizičkih bolova, duševnih bolova i straha. Kad je riječ o osiguranju od automobilske odgovornosti, ona je osnova za potraživanje novčane naknade zbog posljedica pretrpljenih tjelesnih ozljeda, naročito teškog invaliditeta bliske osobe ili smrti.

Koliko imam vremena za prijavu štete?

Štetu si dužan prijaviti odmah, a najkasnije unutar 3 dana od saznanja za nastanak osiguranog slučaja. Osim što ćeš brzom prijavom prije ostvariti svoja prava, rana je prijava bitna i zbog lakšeg utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza o okolnostima i posljedicama događaja.

Kako mogu prijaviti štetu putnog zdravstvenog osiguranja?

Ako si zbog bolesti ili nesretnog slučaja prisiljen/a zatražiti liječničku pomoć u inozemstvu, kontaktiraj našu asistenciju – CORIS Croatia Assistance d.o.o. (CORIS International Assistance), koja posluje 24 sata dnevno svih sedam dana u tjednu, na +385 (1) 36 39 009.

U slučaju da se radi o nižim troškovima liječenja te pojedini liječnik ne želi preuzeti policu kao sredstvo garancije plaćanja, sam/a plati troškove liječenja, preuzmi medicinsku dokumentaciju i račun te nam  nakon povratka s putovanja prijavi štetu.

Ako se radi o težoj bolesti ili nezgodi, odnosno ako su troškovi veći od 250 €, obavezno kontaktiraj poslovnicu CORIS Croatia Assistance. Ako nas ne možeš sam/a kontaktirati, zamoli tebi blisku osobu, a u najtežim slučajevima za tebe će to učiniti bolnica

Prilikom poziva CORIS asistenci identificiraj se:

  • brojem police i svojim osobnim podacima
  • trenutnom lokacijom ili adresom, brojem telefona ili e-mailom
  • kratak opis tvog zdravstvenog stanja i/ili nezgode
  • opis pomoći koja ti je potrebna

Kako prijaviti štetu na prtljazi?

U slučaju gubitka, uništenja ili oštećenja osobne prtljage dužan si bez odgode isto prijaviti prijevozniku, zračnoj luci ili pružatelju usluge smještaja. Uništenu ili oštećenu osobnu prtljagu dužan si po mogućnosti odmah fotografirati na mjestu nastanka osiguranog slučaja te ako bude bilo potrebno omogućiti nam uvid u uništenu/oštećenu osobnu prtljagu. Ako naknadu za štetu na prtljazi u cijelosti ostvariš od prijevoznika, zračne luke ili pružatelja usluge smještaja prema uvjetima osiguranja nemaš pravo na odštetu od LAQO.

Ako je osobna prtljaga otuđena dužan si bez odgode to prijaviti nadležnoj policijskoj postaji. Od tebe će nam biti potrebni sljedeći dokumenti: dokaz o plaćenom putovanju, potvrda o predanoj osobnoj prtljazi na prijevoz, dokument o prijavljenom štetnom događaju policijskoj postaji i zračnoj luci, dokaz o novonabavnoj vrijednosti osobne prtljage i troškovima popravka (računi) i svi drugi dokumenti s kojima raspolažeš, a koji mogu pomoći prilikom rješavanja štete.

Koji su mi dokumenti potrebni za prijavu štete?

Dokumenti potrebni za prijavu štete ovise o vrsti pokrića po kojem se zahtjev postavlja, kao i o vrsti nastale štete. U nastavku ti donosimo popis najčešće dokumentacije: dokaz o plaćenom putovanju, medicinska dokumentacija, originalni računi vezani za liječenje, potvrda o predanoj osobnoj prtljazi na prijevoz, dokument o prijavljenom štetnom događaju policijskoj postaji i zračnoj luci odnosno prijevozniku, dokaz o novonabavnoj vrijednosti osobne prtljage i troškovima popravka (računi) i svi drugi dokumenti s kojima raspolažeš, a koji mogu pomoći prilikom rješavanja štete.

Što ako nisam zadovoljan/zadovoljna ishodom obrade štete?

Znamo da se može dogoditi da ti ishod obrade štete ne bude prihvatljiv. Svoje neslaganje s ponuđenim iznosom naknade štete možeš izraziti putem LAQO aplikacije ili nas izravno kontaktirati. Mi ćemo ti se vrlo brzo povratno javiti. Ako ni tada ne budeš zadovoljan/zadovoljna, na raspolaganju su ti Centar za mirenje pri HUO-u, Pravobranitelj osiguranja, HANFA, pa i sudski postupak.

Jesu li mi u pokriću i troškovi liječenja nastali u RH, nakon povratka s putovanja?

Troškovi liječenja nastali u RH nisu u pokriću.

Što u slučaju kada se zbog bolesti ili nesretnog slučaja nisam u mogućnosti vratiti u RH na način na koji sam prvotno namjeravao?

Osiguranje obuhvaća naknadu opravdanih i nužnih troškova prijevoza do mjesta prebivališta/boravišta ako se iz opravdanih zdravstvenih razloga ne možeš vratiti na način na koji si prvobitno namjeravao. Odluku o opravdanosti i provedbi povratka u RH donosi isključivo naš nadležni liječnik po prethodnoj suglasnosti LAQO asistencije. Potrebno nas je obavijestiti o nastanku osiguranog slučaja i dostaviti na papiru ili u elektroničkom obliku broj police, liječničku potvrdu, smrtni list, izvješće ili drugi dokaz o nastanku štete, kao i račune za kupljenu povratnu kartu. Ako odbiješ povratak u RH, naša obveza prestaje za sve ugovorene troškove nastale od tog trenutka odbijanja povratka u RH.

Imaš LAQO osiguranje? Skini LAQO aplikaciju i imaj sve nadohvat ruke!

  • Brzi pregled osiguranja
  • Svi dokumenti na jednom mjestu
  • Jednostavna prijava štete
  • Popusti za manju kilometražu
  • Nagrade unutar LaqoPrevent programa prevencije
Učitavam sadržaj...