Xiaomi

Lokacija

Postavke > Aplikacije > LAQO > Dopuštenja > Lokacija > Dopusti cijelo vrijeme

Pohrana podataka

Postavke > Aplikacije > LAQO > Dopuštenja > Prostor za pohranu > Dopusti

Detekcija pokreta

Postavke > Aplikacije > LAQO > Dopuštenja > Tjelesna aktivnost > Dopusti

Baterija

Postavke > Aplikacije > LAQO > Štednja baterije > Nema ograničenja

Učitavam sadržaj...