Prijava štete

Prijava štete vozilo

Prijava štete putno

Dokumenti štete Putno osiguranje

Dokumenti štete vozilo

Prijava Štete Ljubimci

Dokumenti štete Ljubimci

Prijava štete vozilo

Što trebam činiti u slučaju nezgode?

Ako je došlo do sudara s drugim vozilom, osiguraj dokaze vezane uz sam događaj – fotografiraj mjesto događaja i vozila, ispuni Europsko izvješće o nesreći, razmijeni podatke o sebi i vozilima te po potrebi uzmi izjave sudionika, odnosno nazovi 112 (vidi Kada trebam pozvati policiju 112). Ako okolnosti dopuštaju, pomakni svoje vozilo i sudionike na sigurnu lokaciju radi neometanog odvijanja prometa. Ako ti je vozilo nepokretno, a imaš ugovorenu dodatnu opciju Vuča i asistencija, nazovi 0800 0400 i pripremi kod istaknut na polici. Kad okolnosti dopuste, prijavi štetu.

Kada trebam pozvati policiju (112)?

Policiju trebaš pozvati ako je u nezgodi tko ozlijeđen ili je izgubio život, ako je štetu uzrokovala nepoznata osoba, kao i u slučaju krađe vozila, sudara sa životinjom, eksplozije, požara, pada snijega, ili leda sa zgrade te pada dijelova zgrade na osigurano vozilo, a sve radi utvrđivanja i osiguranja dokaza o nastanku osiguranog rizika. U slučaju nastanka materijalne štete policiju je potrebno pozvati ako je vozilo u nevoznom stanju nakon nezgode, a svakako ako ne postoji suglasje o okolnostima nastanka prometne nezgode s drugim vozilom, kao i u slučaju da drugi sudionik nije ispunio Europsko izvješće o nesreći ili nije razmijenio podatke o sebi ili vozilu.

Koliko imam vremena za prijavu štete?

Štetu preporučamo prijaviti unutar 3 dana od nastanka događaja. Osim što ćeš brzom prijavom prije ostvariti svoja prava i popraviti nastalu štetu, rana je prijava bitna i zbog lakšeg utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza o okolnostima i posljedicama događaja. Zastara, osim u iznimnim slučajevima, nastupa nakon isteka roka od 3 godine. Ako je riječ o zahtjevu zbog tjelesnih povreda, preporučamo da ga postaviš nakon završetka liječenja. Tada ćemo moći ispravno utvrditi sve posljedice.

Kako napraviti procjenu štete na vozilu?

U LAQO osiguranju možeš biti „sam svoj procjenitelj“. Ako tvoj odštetni zahtjev zadovoljava uvjete za samostalnu procjenu, koristeći LAQO aplikaciju možeš fotografirati svoje vozilo i samostalno napraviti procjenu štete. Ako je riječi o oštećenjima koja nisu samo površinska ili je vozilo je nepokretno, odmah nakon prijave javit ćemo ti se radi organizacije pregleda i procjene štete na lokaciji vozila ili u tebi najbližem LAQO partnerskom servisu.

Mogu li vozilo popraviti u servisu?

Naravno. Nakon obavljenog izvida i procjene štete na vozilu, vozilo možeš popraviti u servisu ako šteta nije utvrđena kao totalna. Ako si naš kasko osiguranik, na izbor imaš LAQO partnerske servise ili bilo koji drugi servis po svom izboru.

Imam li pravo na zamjensko vozilo?

Ako imaš Kasko, omogućili smo ti do 5 dana besplatnog korištenja zamjenskog vozila dok je tvoje vozilo na popravku u našem partnerskom servisu.

Koji su rokovi za obradu štete?

Rokovi za obradu šteta propisani su dvama zakonima. Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (članak 12.) regulira rokove za odštetne zahtjeve koji su prijavljeni po polici osiguranja od automobilske odgovornosti. Rokovi za ostala pokrića koja LAQO nudi propisani su Zakonom o obveznim odnosima (članak 943.). Kod Obveznog je osiguranja krajnji rok da ti se javimo s obrazloženom ponudom ili utemeljenim odgovorom 60 dana. Kod ostalih vrsta osiguranja, računajući od dana podnošenja odštetnog zahtjeva, kranji je rok 14 ili 30 dana. U istom roku, ako je zahtjev barem i djelomično osnovan, a nije moguće utvrditi visinu konačnog iznosa štete, LAQO ti je dužan isplatiti nesporni iznos naknade štete kao predujam.

Gdje mogu pronaći sve partnerske servise LAQO osiguranja?

Partnerske servise LAQO osiguranja možeš pronaći ovdje

Što ako nisam zadovoljan/zadovoljna ishodom obrade štete?

Znamo da se može dogoditi da ti ishod obrade štete ne bude prihvatljiv. Svoje neslaganje s ponuđenim iznosom možeš izraziti putem LAQO aplikacije ili nas izravno kontaktirati u roku 14 dana od primitka ponude. Mi ćemo ti se vrlo brzo povratno javiti. Ako ni tada ne budeš zadovoljan/zadovoljna, na raspolaganju su ti Centar za mirenje pri HUO-u, Pravobranitelj osiguranja, HANFA, pa i sudski postupak.

Što je neimovinska odnosno nematerijalna šteta?

Neimovinska šteta ili nematerijalna šteta predstavlja povredu prava osobnosti koja može nastati zbog pretrpljenih fizičkih bolova, duševnih bolova i straha. Kad je riječ o osiguranju od automobilske odgovornosti, ona je osnova za potraživanje novčane naknade zbog posljedica pretrpljenih tjelesnih ozljeda, naročito teškog invaliditeta bliske osobe ili smrti.

Prijava štete putno

Koji su mi dokumenti potrebni za prijavu štete?

Dokumenti potrebni za prijavu štete ovise o vrsti pokrića po kojem se zahtjev postavlja, kao i o vrsti nastale štete. U nastavku ti donosimo popis najčešće dokumentacije: Potrebni dokumenti.

Kako mogu prijaviti štetu putnog zdravstvenog osiguranja?

Ako si zbog bolesti ili nesretnog slučaja prisiljen/a zatražiti liječničku pomoć u inozemstvu, kontaktiraj našu asistenciju – CORIS Croatia Assistance d.o.o. (CORIS International Assistance), koja posluje 24 sata dnevno svih sedam dana u tjednu, na +385 (1) 36 39 009.

U slučaju da se radi o nižim troškovima liječenja te pojedini liječnik ne želi preuzeti policu kao sredstvo garancije plaćanja, sam/a plati troškove liječenja, preuzmi medicinsku dokumentaciju i račun te nam  nakon povratka s putovanja prijavi štetu.

Ako se radi o težoj bolesti ili nezgodi, odnosno ako su troškovi veći od 250 €, obavezno kontaktiraj poslovnicu CORIS Croatia Assistance. Ako nas ne možeš sam/a kontaktirati, zamoli tebi blisku osobu, a u najtežim slučajevima za tebe će to učiniti bolnica

Prilikom poziva CORIS asistenci identificiraj se:

 • brojem police i svojim osobnim podacima
 • trenutnom lokacijom ili adresom, brojem telefona ili e-mailom
 • kratak opis tvog zdravstvenog stanja i/ili nezgode
 • opis pomoći koja ti je potrebna

Kako prijaviti štetu na prtljazi?

U slučaju gubitka, uništenja ili oštećenja osobne prtljage dužan si bez odgode isto prijaviti prijevozniku, zračnoj luci ili pružatelju usluge smještaja. Uništenu ili oštećenu osobnu prtljagu dužan si po mogućnosti odmah fotografirati na mjestu nastanka osiguranog slučaja te ako bude bilo potrebno omogućiti nam uvid u uništenu/oštećenu osobnu prtljagu. Ako naknadu za štetu na prtljazi u cijelosti ostvariš od prijevoznika, zračne luke ili pružatelja usluge smještaja prema uvjetima osiguranja nemaš pravo na odštetu od LAQO.

Ako je osobna prtljaga otuđena dužan si bez odgode to prijaviti nadležnoj policijskoj postaji. Od tebe će nam biti potrebni sljedeći dokumenti: dokaz o plaćenom putovanju, potvrda o predanoj osobnoj prtljazi na prijevoz, dokument o prijavljenom štetnom događaju policijskoj postaji i zračnoj luci, dokaz o novonabavnoj vrijednosti osobne prtljage i troškovima popravka (računi) i svi drugi dokumenti s kojima raspolažeš, a koji mogu pomoći prilikom rješavanja štete.

Jesu li mi u pokriću i troškovi liječenja nastali u RH, nakon povratka s putovanja?

Troškovi liječenja nastali u RH nisu u pokriću.

Što u slučaju kada se zbog bolesti ili nesretnog slučaja nisam u mogućnosti vratiti u RH na način na koji sam prvotno namjeravao?

Osiguranje obuhvaća naknadu opravdanih i nužnih troškova prijevoza do mjesta prebivališta/boravišta ako se iz opravdanih zdravstvenih razloga ne možeš vratiti na način na koji si prvobitno namjeravao. Odluku o opravdanosti i provedbi povratka u RH donosi isključivo naš nadležni liječnik po prethodnoj suglasnosti LAQO asistencije. Potrebno nas je obavijestiti o nastanku osiguranog slučaja i dostaviti na papiru ili u elektroničkom obliku broj police, liječničku potvrdu, smrtni list, izvješće ili drugi dokaz o nastanku štete, kao i račune za kupljenu povratnu kartu. Ako odbiješ povratak u RH, naša obveza prestaje za sve ugovorene troškove nastale od tog trenutka odbijanja povratka u RH.

Dokumenti štete Putno osiguranje

Troškovi liječenja zbog bolesti/tjelesne ozljede na putovanju

 • Medicinska dokumentacija
 • Računi za troškove liječenja
 • Ostalo

Brzi povratak kući

 • Medicinska dokumentacija
 • Smrtni list pri prijavljivanju smrtnog slučaja
 • Dokaz o srodstvu pri prijavljivanju smrtnog slučaja
 • Dokaz o elementarnoj nepogodi
 • Potvrda policije
 • Dokaz o troškovima brzog povratka kući
 • Ostalo

Otuđeni ili izgubljeni osobni dokumenti

 • Dokaz o putovanju (Ugovor o putovanju/avio karta/potvrda o rezervaciji smještaja)
 • Dokaz o plaćenom putovanju
 • Prijava policiji
 • Dokaz o visini troškova za nove dokumente
 • Ostalo

Oštećena/uništena/otuđena ili izgubljena prtljaga

Obavezno pri prijavi (ovisno o posljedici):

 • Dokaz o putovanju (Ugovor o putovanju/avio karta/potvrda o rezervaciji smještaja)
 • Dokaz o plaćenom putovanju
 • Potvrda o predanoj prtljazi na prijevoz
 • Potvrda o prijavljenoj šteti na prtljazi ili kašnjenju prtljage odgovornom prijevozniku
 • Potvrda da se prtljaga smatra izgubljenom
 • Potvrda o naknadnom primitku prtljage
 • Potvrda policije (ako postoji)
 • Dokaz o vrijednosti prtljage (računi)
 • Računi sanacije štete na prtljazi
 • Računi zamjenske prtljage
 • Računi najma sportske opreme
 • Fotografije
 • Ostalo

Otkaz putovanja

Obavezno pri prijavi (ovisno o uzroku):

 • Dokaz o putovanju (Ugovor o putovanju/avio karta/potvrda o rezervaciji smještaja)
 • Dokaz o plaćenom putovanju
 • Potvrda pružatelja usluge (o nepovratnom iznosu)
 • Potvrda zračnog prijevoznika (da karte nisu iskorištene ili zamijenjene za druge)
 • Smrtni list pri prijavljivanju smrtnog slučaja
 • Dokaz o srodstvu pri prijavljivanju smrtnog slučaja
 • Potvrda liječnika pri prijavljivanju zdravstvenih razloga
 • Dokaz o elementarnoj nepogodi
 • Potvrda policije
 • Ostalo

Oštećena/uništena ili otuđena tehnička oprema

Obavezno pri prijavi (ovisno o posljedici):

 • Dokaz o putovanju (Ugovor o putovanju/avio karta/potvrda o rezervaciji smještaja)
 • Dokaz o plaćenom putovanju
 • Potvrda policije
 • Dokazi o vrijednosti tehničke opreme (računi)
 • Računi sanacije štete na tehničkoj opremi
 • Fotografije
 • Ostalo

Nesretni slučaj

Obavezno pri prijavi (ovisno o posljedici):

 • Medicinska dokumentacija
 • Smrtni list pri prijavljivanju smrtnog slučaja
 • Rješenje o nasljeđivanju pri prijavljivanju smrtnog slučaja
 • Potvrda policije
 • Ostalo

Dokumenti štete vozilo

Prijava po Kasko polici i dodatnim pokrićima za štetu na vozilu

Korisnik si LAQO osiguranja? Prijavi štetu po polici putem LAQO aplikacije

Prijava po Obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti

Obvezno pri prijavi (ovisno o posljedici):

 • prometna dozvola za oštećeno vozilo
 • dokaz o vlasništvu za oštećeni objekt (imovina)
 • medicinska dokumentacija (ozljede)
 • vozačka dozvola ako je oštećeno vozilo bilo u pokretu
 • Europsko izvješće o nesreći ili policijski zapisnik ako su dostupni
 • zapisnik o alkotestiranju ako je napravljen test.

Preporučujemo i dodatnu dokumentaciju:

 • fotografije oštećenog vozila
 • fotografije mjesta događaja
 • izjave svjedoka.

Prijava po osiguranju od nezgode vozača i putnika

Obvezno pri prijavi (ovisno o posljedici):

 • vozačka dozvola (ako je oštećenik upravljao vozilom)
 • Europsko izvješće o nesreći ili policijski zapisnik ako su dostupni
 • zapisnik o alkotestiranju ako je napravljen test
 • smrtni list pri prijavljivanju smrtnog slučaja
 • rješenje o nasljeđivanju pri prijavljivanju smrtnog slučaja
 • medicinska dokumentacija.

Preporučujemo i dodatnu dokumentaciju:

 • prometna dozvola za osigurano vozilo.

Prijava Štete Ljubimci

Mogu li prijaviti troškove liječenja ljubimca koje su nastali u inozemstvu?

LAQO Ljubimci vrijedi samo za osigurane slučajeve koji su nastali na području Republike Hrvatske.

Što je to obvezna odbitna franšiza kod pokrića „Liječi“? Ako račun troškova iznosi 100,00 eura, a imam ugovorenu odbitnu franšizu od 15%, kolika će mi biti refundacija troškova?

Uz pokriće Liječi, osiguranik obvezno sudjeluje u svakoj odšteti u iznosu od 15%, 25% ili 40% ovisno o ugovorenoj opciji. Za troškove u iznosu 100 EUR (753,45 KN) isplata uz odbitnu franšizu od 15%  iznosila bi 85 EUR (640,43 KN).

Na koji način mogu prijaviti štetu za LAQO Ljubimce?

Nastalu štetu je moguće prijaviti putem LAQO aplikacije ili na webu, pošte ili elektroničke pošte, najkasnije u roku od 3 (tri) dana od saznanja za isti.

Hoću li dobiti refundaciju troška vezano za prijevoz ljubimca ukoliko je potrebni liječenje u drugom gradu?

Troškovi transporta nisu u pokriću.

Koje sve podatke mora sadržavati račun kako bi prijavio štetu?

Račun mora imati navedene sve troškove, informacije o postavljenoj dijagnozi i podatke kojima se može utvrditi na kojeg se osiguranog kućnog ljubimca troškovi provedenih usluga odnose.

Mogu li prijaviti štetu za troškove kastracije ili sterilizacije?

Troškovi kastracije i sterilizacije nisu u pokriću.

Uključuje li polica i naknadu putnih troškova za liječenje ljubimca?

 LAQO Ljubimci ne pokrivaju troškove prijevoza za vrijeme liječenja ljubimca.

Uključuje li polica i naknadu smještaja za vrijeme liječenja?

 LAQO Ljubimci ne pokrivaju troškove smještaja za vrijeme liječenja ljubimca.

Dokumenti štete Ljubimci

Pokriće "Liječi"

 • Računi troškova veterinarskih usluga
 • Povijest bolesti
 • Ostalo (po potrebi)

Pokriće "Spriječi"

 • Račun troškova preventivnih veterinarskih usluga
 • Ostalo (po potrebi)

Uginuće ili eutanazija kućnog ljubimca

 • Povijest bolesti
 • Potvrda veterinara o uginuću / eutanaziji
 • Račun nabavke ljubimca (za osigurane životinje s rodovnicom)
 • Ostalo (po potrebi)

Privatna odgovornost

 • Izjava osiguranika o događaju i odgovornosti
 • Dokaz o vlasništvu oštećenog predmeta (u slučaju materijalne štete)
 • Policijski zapisnik (u slučaju uredovanja policije)
 • Medicinska dokumentacija (u slučaju tjelesnih ozljeda)

Imaš pitanja? Tu smo.

Javi nam se na chat, pošalji nam e-mail ili nas nazovi.

Učitavam sadržaj...