Prijava štete

Ukratko odgovoriš na pitanja, objasniš što se dogodilo i priložiš potrebnu dokumentaciju. Također će nam trebati tvoj OIB i IBAN. Proces je jednostavan, a mi te vodimo kroz svaki korak.

Koji su mi dokumenti potrebni za prijavu štete?

Troškovi liječenja zbog bolesti/tjelesne ozljede na putovanju

 • Medicinska dokumentacija
 • Računi za troškove liječenja
 • Ostalo

Otuđeni ili izgubljeni osobni dokumenti

 • Dokaz o putovanju (Ugovor o putovanju/avio karta/potvrda o rezervaciji smještaja)
 • Dokaz o plaćenom putovanju
 • Prijava policiji
 • Dokaz o visini troškova za nove dokumente
 • Ostalo

Oštećena/uništena/otuđena ili izgubljena prtljaga

Obavezno pri prijavi (ovisno o posljedici):

 • Dokaz o putovanju (Ugovor o putovanju/avio karta/potvrda o rezervaciji smještaja)
 • Dokaz o plaćenom putovanju
 • Potvrda o predanoj prtljazi na prijevoz
 • Potvrda o prijavljenoj šteti na prtljazi ili kašnjenju prtljage odgovornom prijevozniku
 • Potvrda da se prtljaga smatra izgubljenom
 • Potvrda o naknadnom primitku prtljage
 • Potvrda policije (ako postoji)
 • Dokaz o vrijednosti prtljage (računi)
 • Računi sanacije štete na prtljazi
 • Računi zamjenske prtljage
 • Računi najma sportske opreme
 • Fotografije
 • Ostalo

Otkaz putovanja

Obavezno pri prijavi (ovisno o uzroku):

 • Dokaz o putovanju (Ugovor o putovanju/avio karta/potvrda o rezervaciji smještaja)
 • Dokaz o plaćenom putovanju
 • Potvrda pružatelja usluge (o nepovratnom iznosu)
 • Potvrda zračnog prijevoznika (da karte nisu iskorištene ili zamijenjene za druge)
 • Smrtni list pri prijavljivanju smrtnog slučaja
 • Dokaz o srodstvu pri prijavljivanju smrtnog slučaja
 • Potvrda liječnika pri prijavljivanju zdravstvenih razloga
 • Dokaz o elementarnoj nepogodi
 • Potvrda policije
 • Ostalo

Oštećena/uništena ili otuđena tehnička oprema

Obavezno pri prijavi (ovisno o posljedici):

 • Dokaz o putovanju (Ugovor o putovanju/avio karta/potvrda o rezervaciji smještaja)
 • Dokaz o plaćenom putovanju
 • Potvrda policije
 • Dokazi o vrijednosti tehničke opreme (računi)
 • Računi sanacije štete na tehničkoj opremi
 • Fotografije
 • Ostalo

Nesretni slučaj

Obavezno pri prijavi (ovisno o posljedici):

 • Medicinska dokumentacija
 • Smrtni list pri prijavljivanju smrtnog slučaja
 • Rješenje o nasljeđivanju pri prijavljivanju smrtnog slučaja
 • Potvrda policije
 • Ostalo

Prijava štete

Tko prijavljuje štetu?

Ovisno o pokrićima koje sadržava polica, sada sve možeš prijaviti samostalno.
 

Kako to sve ide?

Ukratko odgovoriš na pitanja, objasniš što se dogodilo i priložiš potrebnu dokumentaciju. Proces je jednostavan, a mi te vodimo kroz sve korake. 
 

A što nakon?

Možda ćeš nam trebati poslati još koji dokument ili podatak, ali ako je sve na broju, ubrzo ti šaljemo iznos ponude.
 

LAQO aplikacija – najjednostavniji način da prijaviš štetu.

Najčešća pitanja

Koji su mi dokumenti potrebni za prijavu štete?

Dokumenti potrebni za prijavu štete ovise o vrsti pokrića po kojem se zahtjev postavlja, kao i o vrsti nastale štete. U nastavku ti donosimo popis najčešće dokumentacije: Potrebni dokumenti.

Kako mogu prijaviti štetu putnog zdravstvenog osiguranja?

Ako si zbog bolesti ili nesretnog slučaja prisiljen/a zatražiti liječničku pomoć u inozemstvu, kontaktiraj našu asistenciju – CORIS Croatia Assistance d.o.o. (CORIS International Assistance), koja posluje 24 sata dnevno svih sedam dana u tjednu, na +385 (1) 36 39 009.

U slučaju da se radi o nižim troškovima liječenja te pojedini liječnik ne želi preuzeti policu kao sredstvo garancije plaćanja, sam/a plati troškove liječenja, preuzmi medicinsku dokumentaciju i račun te nam  nakon povratka s putovanja prijavi štetu.

Ako se radi o težoj bolesti ili nezgodi, odnosno ako su troškovi veći od 250 €, obavezno kontaktiraj poslovnicu CORIS Croatia Assistance. Ako nas ne možeš sam/a kontaktirati, zamoli tebi blisku osobu, a u najtežim slučajevima za tebe će to učiniti bolnica

Prilikom poziva CORIS asistenci identificiraj se:

 • brojem police i svojim osobnim podacima
 • trenutnom lokacijom ili adresom, brojem telefona ili e-mailom
 • kratak opis tvog zdravstvenog stanja i/ili nezgode
 • opis pomoći koja ti je potrebna

Kako prijaviti štetu na prtljazi?

U slučaju gubitka, uništenja ili oštećenja osobne prtljage dužan si bez odgode isto prijaviti prijevozniku, zračnoj luci ili pružatelju usluge smještaja. Uništenu ili oštećenu osobnu prtljagu dužan si po mogućnosti odmah fotografirati na mjestu nastanka osiguranog slučaja te ako bude bilo potrebno omogućiti nam uvid u uništenu/oštećenu osobnu prtljagu. Ako naknadu za štetu na prtljazi u cijelosti ostvariš od prijevoznika, zračne luke ili pružatelja usluge smještaja prema uvjetima osiguranja nemaš pravo na odštetu od LAQO.

Ako je osobna prtljaga otuđena dužan si bez odgode to prijaviti nadležnoj policijskoj postaji. Od tebe će nam biti potrebni sljedeći dokumenti: dokaz o plaćenom putovanju, potvrda o predanoj osobnoj prtljazi na prijevoz, dokument o prijavljenom štetnom događaju policijskoj postaji i zračnoj luci, dokaz o novonabavnoj vrijednosti osobne prtljage i troškovima popravka (računi) i svi drugi dokumenti s kojima raspolažeš, a koji mogu pomoći prilikom rješavanja štete.

Jesu li mi u pokriću i troškovi liječenja nastali u RH, nakon povratka s putovanja?

Troškovi liječenja nastali u RH nisu u pokriću.

Što u slučaju kada se zbog bolesti ili nesretnog slučaja nisam u mogućnosti vratiti u RH na način na koji sam prvotno namjeravao?

Osiguranje obuhvaća naknadu opravdanih i nužnih troškova prijevoza do mjesta prebivališta/boravišta ako se iz opravdanih zdravstvenih razloga ne možeš vratiti na način na koji si prvobitno namjeravao. Odluku o opravdanosti i provedbi povratka u RH donosi isključivo naš nadležni liječnik po prethodnoj suglasnosti LAQO asistencije. Potrebno nas je obavijestiti o nastanku osiguranog slučaja i dostaviti na papiru ili u elektroničkom obliku broj police, liječničku potvrdu, smrtni list, izvješće ili drugi dokaz o nastanku štete, kao i račune za kupljenu povratnu kartu. Ako odbiješ povratak u RH, naša obveza prestaje za sve ugovorene troškove nastale od tog trenutka odbijanja povratka u RH.

Učitavam sadržaj...