Prijava štete

I najmanja nezgoda svakog može izbaciti iz takta. Ipak, odahnut ćeš kad vidiš da ovdje sve ide brzo i jednostavno, bez papirologije i nepotrebne zezancije. Nakon što prijaviš štetu, tvoj zahtjev odmah počinjemo obrađivati. Ako je sve potrebno na broju, šteta može biti riješena već u roku 24 sata. 

Koji su mi dokumenti potrebni za prijavu štete?

Prijava po Kasko polici i dodatnim pokrićima za štetu na vozilu

Korisnik si LAQO osiguranja? Prijavi štetu po polici putem LAQO aplikacije

Prijava po Obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti

Obvezno pri prijavi (ovisno o posljedici):

 • prometna dozvola za oštećeno vozilo
 • dokaz o vlasništvu za oštećeni objekt (imovina)
 • medicinska dokumentacija (ozljede)
 • vozačka dozvola ako je oštećeno vozilo bilo u pokretu
 • Europsko izvješće o nesreći ili policijski zapisnik ako su dostupni
 • zapisnik o alkotestiranju ako je napravljen test.

Preporučujemo i dodatnu dokumentaciju:

 • fotografije oštećenog vozila
 • fotografije mjesta događaja
 • izjave svjedoka.

Prijava po osiguranju od nezgode vozača i putnika

Obvezno pri prijavi (ovisno o posljedici):

 • vozačka dozvola (ako je oštećenik upravljao vozilom)
 • Europsko izvješće o nesreći ili policijski zapisnik ako su dostupni
 • zapisnik o alkotestiranju ako je napravljen test
 • smrtni list pri prijavljivanju smrtnog slučaja
 • rješenje o nasljeđivanju pri prijavljivanju smrtnog slučaja
 • medicinska dokumentacija.

Preporučujemo i dodatnu dokumentaciju:

 • prometna dozvola za osigurano vozilo.

Prijava štete

Tko prijavljuje štetu?

Oštećeno je vozilo? Netko je ozlijeđen? Nastala je neka druga šteta? Ovisno o pokrićima koje sadržava polica, sada sve možeš prijaviti samostalno – bilo da si LAQO osiguranik bilo da ti je LAQO osiguranik skrivio nezgodu.
 

Kako to sve ide?

Ukratko odgovoriš na pitanja, objasniš što se dogodilo i priložiš potrebnu dokumentaciju. Ako ti je vozilo, prtljaga i/ili oprema oštećeni, trebaš i fotografirati. Proces je jednostavan, a mi te vodimo kroz sve korake.  
 

A što nakon?

Možda ćeš nam trebati poslati još koji dokument ili podatak, ali ako je sve na broju, ubrzo ti šaljemo iznos ponude. Naravno, ako je u pitanju oštećeno vozilo koje se može popraviti, na izbor ti nudimo i popravak u servisu.
 

LAQO aplikacija – najjednostavniji način da prijaviš štetu.

Najčešća pitanja

Što trebam činiti u slučaju nezgode?

Ako je došlo do sudara s drugim vozilom, osiguraj dokaze vezane uz sam događaj – fotografiraj mjesto događaja i vozila, ispuni Europsko izvješće o nesreći, razmijeni podatke o sebi i vozilima te po potrebi uzmi izjave sudionika, odnosno nazovi 112 (vidi Kada trebam pozvati policiju 112). Ako okolnosti dopuštaju, pomakni svoje vozilo i sudionike na sigurnu lokaciju radi neometanog odvijanja prometa. Ako ti je vozilo nepokretno, a imaš ugovorenu dodatnu opciju Vuča i asistencija, nazovi 0800 0400 i pripremi kod istaknut na polici. Kad okolnosti dopuste, prijavi štetu.

Kada trebam pozvati policiju (112)?

Policiju trebaš pozvati ako je u nezgodi tko ozlijeđen ili je izgubio život, ako je štetu uzrokovala nepoznata osoba, kao i u slučaju krađe vozila, sudara sa životinjom, eksplozije, požara, pada snijega, ili leda sa zgrade te pada dijelova zgrade na osigurano vozilo, a sve radi utvrđivanja i osiguranja dokaza o nastanku osiguranog rizika. U slučaju nastanka materijalne štete policiju je potrebno pozvati ako je vozilo u nevoznom stanju nakon nezgode, a svakako ako ne postoji suglasje o okolnostima nastanka prometne nezgode s drugim vozilom, kao i u slučaju da drugi sudionik nije ispunio Europsko izvješće o nesreći ili nije razmijenio podatke o sebi ili vozilu.

Koliko imam vremena za prijavu štete?

Štetu preporučamo prijaviti unutar 3 dana od nastanka događaja. Osim što ćeš brzom prijavom prije ostvariti svoja prava i popraviti nastalu štetu, rana je prijava bitna i zbog lakšeg utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza o okolnostima i posljedicama događaja. Zastara, osim u iznimnim slučajevima, nastupa nakon isteka roka od 3 godine. Ako je riječ o zahtjevu zbog tjelesnih povreda, preporučamo da ga postaviš nakon završetka liječenja. Tada ćemo moći ispravno utvrditi sve posljedice.

Kako napraviti procjenu štete na vozilu?

U LAQO osiguranju možeš biti „sam svoj procjenitelj“. Ako tvoj odštetni zahtjev zadovoljava uvjete za samostalnu procjenu, koristeći LAQO aplikaciju možeš fotografirati svoje vozilo i samostalno napraviti procjenu štete. Ako je riječi o oštećenjima koja nisu samo površinska ili je vozilo je nepokretno, odmah nakon prijave javit ćemo ti se radi organizacije pregleda i procjene štete na lokaciji vozila ili u tebi najbližem LAQO partnerskom servisu.

Mogu li vozilo popraviti u servisu?

Naravno. Nakon obavljenog izvida i procjene štete na vozilu, vozilo možeš popraviti u servisu ako šteta nije utvrđena kao totalna. Ako si naš kasko osiguranik, na izbor imaš LAQO partnerske servise ili bilo koji drugi servis po svom izboru.

Imam li pravo na zamjensko vozilo?

Ako imaš Kasko, omogućili smo ti do 5 dana besplatnog korištenja zamjenskog vozila dok je tvoje vozilo na popravku u našem partnerskom servisu.

Koji su rokovi za obradu štete?

Rokovi za obradu šteta propisani su dvama zakonima. Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (članak 12.) regulira rokove za odštetne zahtjeve koji su prijavljeni po polici osiguranja od automobilske odgovornosti. Rokovi za ostala pokrića koja LAQO nudi propisani su Zakonom o obveznim odnosima (članak 943.). Kod Obveznog je osiguranja krajnji rok da ti se javimo s obrazloženom ponudom ili utemeljenim odgovorom 60 dana. Kod ostalih vrsta osiguranja, računajući od dana podnošenja odštetnog zahtjeva, kranji je rok 14 ili 30 dana. U istom roku, ako je zahtjev barem i djelomično osnovan, a nije moguće utvrditi visinu konačnog iznosa štete, LAQO ti je dužan isplatiti nesporni iznos naknade štete kao predujam.

Gdje mogu pronaći sve partnerske servise LAQO osiguranja?

Partnerske servise LAQO osiguranja možeš pronaći ovdje

Što ako nisam zadovoljan/zadovoljna ishodom obrade štete?

Znamo da se može dogoditi da ti ishod obrade štete ne bude prihvatljiv. Svoje neslaganje s ponuđenim iznosom možeš izraziti putem LAQO aplikacije ili nas izravno kontaktirati u roku 14 dana od primitka ponude. Mi ćemo ti se vrlo brzo povratno javiti. Ako ni tada ne budeš zadovoljan/zadovoljna, na raspolaganju su ti Centar za mirenje pri HUO-u, Pravobranitelj osiguranja, HANFA, pa i sudski postupak.

Što je neimovinska odnosno nematerijalna šteta?

Neimovinska šteta ili nematerijalna šteta predstavlja povredu prava osobnosti koja može nastati zbog pretrpljenih fizičkih bolova, duševnih bolova i straha. Kad je riječ o osiguranju od automobilske odgovornosti, ona je osnova za potraživanje novčane naknade zbog posljedica pretrpljenih tjelesnih ozljeda, naročito teškog invaliditeta bliske osobe ili smrti.

Učitavam sadržaj...