iOS

Lokacija

Detekcija pokreta

Lokacija

Postavke > LAQO > Lokacija > Uvijek

Detekcija pokreta

Postavke > LAQO > Kretanje i kondicija (uključeno)