Pavle daruje poklon bon od 100 kn za sigurnu vožnju

Pavle je bio vrijedan i odlučio svima koji ugovore osiguranje od 12.3. do 31.3.2021. pokloniti 100 kn na ukupan iznos kupnje.

KOD

PAVLE100