Što su točno bonus i malus?

September 22, 2020

Cijena police Obveznog osiguranja vozila ovisi o brojnim faktorima, a među važnijima su bonus i malus. Evo kako se određuju.

Napokon 100% digitalno osiguranje vozila

50%

Bonusa

Za sve

Do ponude stižeš u trenu. Do osiguranja još i brže.

Unesi registraciju